Posjeta kasarni

NVO Kan iz Bijelog Polja organizovala je posjetu kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu za oko 40 učenika Srdenje stručne škole i pet članova pomenute organizacije. Posjeta kasarni je završna aktivnost projekta “Postani vojnik” koji je finansijski podržan od Ministarstva odbrane.