Posjeta

Aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka CDPR, obišli su OŠ „Sutjeska“ u Podgorici, u sklopu koje su razgovarali sa nastavnicima i učenicima o problemima koje izaziva konzumiranje duvanskih proizvoda u školskom uzratsu.