Posjeta

Aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka tokom blagih dana, tradicionalno su posjetili Dom za stare u Petrovcu, koji vode časne sestre Franjevke i tom prilikom časnim sestrama uručili donaciju koju čine kompleti knjiga ruskih, francuskih i  španskih klasika koji će koristiti istovremeno pacijentkinje Doma, kao i časne sestre