Polaganje vijenaca

Na ostrvu Lastavica  obilježeno je  76 godina od kako je rasformiran logor „Campo Mamula“. Polaganje vijenaca i sjećanje na logoraše tradicionalno je  organizovalo  Udruženje boraca NOR-a 1941-1945. godine i MZ Luštica.