Pitajte poslanike

MANS  je predstavio novu aplikaciju „Pitajte poslanike“, koju je ta NVO razvila, a tiče se povećanje učešča građana u donošenju javnih politika. Preko tog servisa,  građani mogu postaviti pitanje određenom poslaniku, a postoji i mogućnost anonimnog postavljanja pitanja.