Panel diskusija i dodjela nagrada

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dodijelila je nagrade najboljim novinarima istraživačima, a koji su za svoje priče koristili neki od internet alata. Prije uručenja nagrada, održana je i panel diskusija o istraživačkom novinarstvu, na kojoj su se učesnici su se saglasili da su za kvalitetno istraživačko novinarstvo neophodni  adekvatni medijski propisi.