Panel diskusija

Rad Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) i Državne izborne komisije potrebno je unaprijediti, kao i što prije krenuti sa izmjenama izbornog zakonodavstva u cilju unaprijeđenja izbornog procesa, ocijenjeno je na prvoj panel diskusiji Centra za demokratsku tranziciju (CDT).Panel diskusija „Kako do integriteta izbora“ je održana u okviru konferencije Integritet u politici i javnom sektoru, koju finansira Ambasada Kraljevine Holandije.