Panel diskusija

U Podgorici je održana panel diskusija na temu “Zašto EU treba da mari za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu”, koju su organizovali Evropski fond za Balkan (EFB), Savjetodavna grupa “Balkan u Evropi” (BiEPAG) i Politikon mreža (PIN).Na skupu je predstavljena studija koja se bavi pitanjem potrebe osnaživanja vladavine prava u ovom dijelu Evrope koji je u procesu pridruživanja EU.