Osmomartovski marš

U Podgorici je održan osmomartovski marš u organizaciji NVO Centar za ženska prava i NVO Anima, na kome je učestvovalo više desetina žena, apelujući na međusobnu solidarnost. Međunarodni dan žena nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost polova, a ovogodišnji vizuelni identitet marša je inspirisan radom i djelom umjetnice Vide Jocić, koja je bila učesnica NOB – e i radom sublimirala iskustva žena sa kojima je dijelila borbu i zatočeništvo.