Okrugli sto

Obnovljivi izvori energije predstavljaju sektor sa najvećim potencijalom za ekonomski razvoj Crne Gore, saopšteno je  na okruglom stolu „ Tranzicija ka održivim energetskim sistemima; Obaveza ili potreba crnogorske ekonomije? ”,  koji je organizovala NVO Green Home. Crna Gora je prema Izvještaju Energetske zajednice, dostigla nacionalni cilj od 33 odsto obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji.