Okrugli sto

Mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, olakšice i benefiti predviđeni zakonima iz oblasti invalidnosti, bili su tema okruglog stola “ Integracija OSI u radnu sredinu ”, koju je nevladino udruženje “Elipsa” u saradnji sa NVO “ Centar za preduzetništvo ” i d.o.o “ PAG ” organizovalo u okviru projekta “ Jačanje kapaciteta OSI ”.