Okrugli sto

Zakon o slobodnom pristupu informacijama  mora biti dopunjen, kako bi se usaglasio sa međunarodnim standardima i mora se primjenjivati na sve informacije, a da izuzeci moraju biti ograničeni, ocijenjeno je na okruglom stolu “ Usklađenost Zakona o slobodnom pristupu informacijama sa međunarodnim standardima ”, koji je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS.