Okrugli sto

Povodom trećeg decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, NVO „ Adria “ organizovala je u Baru okrugli sto na temu „ Ljudi na margini – položaj odraslih osoba sa smetnjama u razvoju u Baru “. Stanovanje uz podršku podrazumijeva oblik zbrinjavanja osoba sa intelektualnim teškoćama, čija se suština ogleda u omogućavanju ovim građanima da žive u skladu sa svojim potencijalima, poručeno je sa skupa.