Okrugli sto

Položaj zviždača u zemljama regiona daleko je od onog kakav je u razvijenim državama, a svojevrstan progon onih koji prijavljuju korupciju i druge zloupotrebe u institucijama sistema samo je dokaz da još nema političke volje da ti ljudi budu na pravi način zaštićeni i vrjednovani. To je poruka okruglog stola  " Zaštita zviždača u Crnoj Gori i zemljama regiona ", koji je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO.