Okrugli sto

U organizaciji NVO Crnogorske Fondacije za HIV i virusne hepatititse u saradnji sa partnerima iz NVO CAZAS-a koji je posrednik i Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine organizovan je okrugli sto na temu „Predstavljanje Vodiča za strateško planiranje u oblasti javnog zdravlja na lokalnom nivou sa specijalnim fokusom na HIV, HCV i PPI “. Na održanom dvodnevnom seminaru učesnici su imali priliku da se upoznaju sa SOS projektom i analizom stanja sveobuhvatnog odgovora na krvno i polno prenosive infekcije.