Okrugli sto

Samo zajedničkim djelovanjem i saradnjom svih institucija i nevladinih organizacija može se doći do konkretnih rezultata u borbi protiv narkomanije, poručeno je sa okruglog stola koji je organizovao Bjelopoljski demokratski centar. Upravo u cilju jačanja međusektorske saradnje nevladina organizacija „Bjelopoljski demokratski centar“ pokrenula je projekat „Multisektorskom saradnjom do suzbijanja droge – pravi put“.