Obuka

U okviru projekta " Seksualno nasilje nad djecom - prekinimo tišinu “ koji sprovode SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, održana je obuka za pedijatre, sudije, tužioce, službenike policije i centara za socijani rad.