Obuka

Dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u ustanovama i udruženjima socijalne i dječije zaštite održana je i u Bijelom Polju. Više od 30 stručnih radnika i stručnih saradnika iz Bijelog Polja, Rožaja, Berana  i Mojkovca je  u Udruženju “ Oaza ” sticalo  znanja za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa oštećenjem sluha, vida, tjelesnim smetnjama, autizmom i intelektualnim smetnjama.