Novi projekat

NVO  Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju u razvoju - Mojkovac u partnerstvu sa NVO Svjetlost iz Mojkovca i uz podršku  JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “ Mojkovac ”, započelo je realizaciju projekta “ Dodatna stručna podrška za djecu i mlade sa smetnjma i teškoćama u razvoju ”.