Notarijat u Crnoj Gori

Građani moraju biti bolje informisani o načinu na koji mogu podnositi pritužbe na rad notara, i o tome kako se po njima postupa, saopšteno je na okruglom stolu „ Notarijat u Crnoj Gori “, koji je organizovala Akcija za ljudska prava (HRA) u partnerstvu sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).