Nedjelja razumijevanja

Nevladina organizacija „Aktivna zona“ sa Cetinja, konferencijom za novinare počela je Nedjelju razumijevanja, posljednju aktivnost projekta „Da razumijevanje bude način“, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Na konferenciji  su predstaviljeni rezultati istraživanja ,,Razumijevanje i stav prema LGBTIQ+ pravima u Prijestonici Cetinje’’.