Nacionalna konferencija

 

U  Crnoj Gori značajno su unaprijeđena prava i uslovi boravka pritvorenih i osoba na izdržavanju kazne zatvora, ali nisu dovoljno iskorišćene prilike da se stanje dodatno unaprijedi, poručeno je sa  nacionalne  konferencije “ Jednak pristup pravdi i pravosudnom sistemu Crne Gore ”, koju su organizovali NVO Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro.