Mladi preuzimaju

U okviru dana „ Mladi preuzimaju “ Agencija za lokalnu demokratiju (ALDA) u saradnji sa nadležnima u Opštini Nikšić, organizovala je za grupu mladih ljudi obilazak lokalne uprave. Cilj ovog dana je da se mladima približi rad lokalne samouprave, te poveća povjerenje u institucije.