Memorandum o saradnji

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) i ZU Dom zdravlja Podgorica potisali su Memorandum o saradnji koji se zasniva na principima partnerstva, međusobnog povjerenja i saradnje u dobrom duhu, transparentnosti, dobre uzajamne informisanosti o svojim planovima, programima i aktivnostima, uz preuzimanje pune odgovornosti za realizaciju zajednički postavljenog cilja navedenog u ovom Memorandumu.