Memorandum o saradnji

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i NVO Green Home , potpisali su Memorandum o saradnji za unaprjeđenje zakonodavnog okvira i implementacije  istog u oblasti strateške procjene uticaja (SPU) i procjene uticaja na životnu sredinu (PU). Memorandum je potpisan u okviru projekta „ Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj CO – SEED “ koji je podržan od strane EU.