Memorandum o saradnji

Predstavnici Glavnog  grada Podgorica i NVO Centar za afirmaciju i razvoj(CARM) potpisali su Memorandum o saradnji na projektu „ Kocka je (od)bačena “. Jedan od problema današnje omladine je kockanje, NVO CARM je uradila anketu koja je obuhvatila omladinu pet srednjih škola u Podgorici i rezultati su pokazali da 70% od anketiranih je nekada igralo igre na sreću, a 22% to čini svakodnevno.