Memorandum o saradnji

Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom (OSI) i Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) potpisali su  Memorandum u cilju osnaživanja saradnje u aktivnostima koje će omogućiti OSI ravnopravne uslove u praćenju programa Pozorišta. Organizacije potpisnice memoranduma su organizacije Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Savez udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „ Naša inicijativa “, Fondacija Ognjen Rakočević, Udruženje mladih sa hendikepom, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženje paraplegičara Podgorice, Savez slijepih Crne Gore, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“, Djeca Crne Gore i Udruženje oboljelih od multipleskleroze i Savez civilnih invalida rata