Međunarodni plesni seminar

Međunarodni plesni seminar u sklopu Festivala plesnog teatra koji CZK realizuje sa Bitef dens kompanijom iz Beograda i tivatskom NVO „Škart“ završen je  prezentacijom za publiku. Prezenetaciji  je prisustvovalo 18 polaznika.