Međunarodni dan Roma

Povodom obilježavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, nakon Podgorice i Berana, održane su i aktivnosti pripadnika Romske i Egipćanske populacije u Nikšiću, na gradskom trgu, u organizaciji Crvenog krsta Nikšić, NVO Romska nada i Udruženje Roma “ Budo Tomović ”, a u sklopu HELP-ovog projekta „ Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa ”.