Međunarodna konferencija

 

Sedam centara za mentalno zdravlje u Crnoj Gori će, do kraja godine, uvesti kućne psihijatrijske posjete asertivnog tima, koje će smanjiti broj hospitalizacija najtežih psihijatrijskih pacijenata, najavljeno je na međunarodnoj konferenciji “ Razvoj i promocija servisa podrške u zajednici za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem “, koju je povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, organizovao Caritas barske nadbiskupije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.