Manifestacija

NVO Green Home organizovala je  manifestaciju povodom otvaranja Turističkog informativnog centra Šasko jezero, koja se  održala na obali jezera (kod restorana Šas). Cilj manifestacije je da se pomovišu prirodne i kulturne vrijednosti ovog područja te da se predstavi gastronomska i rekreativna turistička ponuda, tradicionalne djelatnosti i ponuda koju nudi ova jedinstvena turistička destinacija u srcu budućeg zaštićenog područja.