Manifestacija

Ekipa kosaca sa Romanije osvojila je prvo mjesto na manifestaciji “Prva kosa Crne Gore”, održanoj kod Pljevalja. „Prva kosa Crne Gore”, održana je u organizaciji Nevladine organizacije “Prva kosa Crne Gore”, crnogorskog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa opštinom Pljevlja i pljevaljskom Turističkom organizacijom.