Mala škola eko liderstva

U organizaciji NVO Sjeverna zemlja, u Beranama je održana dvodnevna „ Mala škola eko liderstva “, za 15 mladih iz opština Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Plav, Petnjica i Gusinje. Pravo učešća su imali mladi, od 15 do 29 godina, iz omladinskih klubova i asocijacija, srednjoškolci i studenti, predstavnici NVO, mladi političkih partija, predstavnici relevantnih organa lokalne i državne uprave sa teritorije pomenutih opština.