Konferencija

Porast kriminaliteta, ne samo u Crnoj Gori, već i mnogo šire, dovodi do opterećenja zatvorskih ustanova i potrebe da se koriste i alternativni modeli krivičnog sankcionisanja. Dodatno, zatvorska kazna, osim što ne ostvaruje sve očekivane efekte, predstavlja i značajno budžetsko opterećenje, zato je uvođenje alternativnih sankcija u naš krivični sistem iskorak, ali da bi taj sistem produkovao adekvatne rezultate potrebno ga je u potpunosti uskladiti sa savremenim evropskim trendovima u oblasti kaznene politike, zaključeno je u Podgorici na konferenciji koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).