Konferencija

Društvo za zaštitu prava životinja Galop, u saradnji sa međunarodnom alijansom Fur Free Aliance, čija je ujedno i članica, u sklopu regionalne kampanje Fur Free Forever organizovalo je  izložbenu konferenciju pod nazivom Make Fur History. Cilj ove konferencije je pružanje stručnih i naučnih informacija, kao i činjenica u vezi sa farmskim uzgojem životinja radi krzna i to sa aspekata: Dobrobiti životinja, Zaštite životne sredine , Održivog razvoja , Ekonomije, Prava, Trendova Evropske Unije, kao i država članica Vijeća Evrope"