Konferencija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je konferenciju na kojoj je predstavljeno istraživanje ,,Studija o mladima u Crnoj Gori''. Studija je pokazala da svaka druga mlada osoba želi da napusti Crnu Goru, dok 63% smatra da postoji korupcija u obrazovanju. Studija je izrađena uz podršku Fridrih Ebert fondacije, a dio je regionalnog istraživanja ,,Mladi u Jugoistočnoj Evropi 2018''.