Konferencija

Jačanje građanske kulture, naročito mladih i njihova edukacija o opasnostima i rizicima populizma od ključnog su značaja za dalju demokratsku konsolidaciju u Crnoj Gori koja ostaje izazov pred svima nama, ocijenjeno je na konferenciji „ Demokratija na prekretnici – uticaj populizma na mlade “ koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES).