Konferencija

Opštine rade na stvaranju preduslova za primjenu novog Zakona o upravnom postupku, koji bi trebalo da unaprijedi pružanje usluga građanima. To je istaknuto na konferenciji “ Reforma javne uprave: Za kvalitetne usluge na lokalnom  nivou ” u Ulcinju, koja je dio projekta “ Civilno društvo za dobru upravu – Da služi i zasluži! ”. Projekat sprovodi  Institut Alternativa u partnerstvu sa Centrom za istraživačko novinarstvo Crne Gore i nevladinim organizacijama Natura, Bonum i Novi horizont.