Konferencija

U okviru projekta „ Omladinski rad za osnaživanje, aktiviranje i širenje horizonta mladih “ biće obučeno 22 mladih, od kojih dvoje iz Crne Gore, o razvijajanju vještina mentorstva  i sistema podrške za preduzetnike, saopšteno je na konferenciji NVO Trening centra Taraba.