Konferencija

U Crnoj Gori je u narednom periodu potrebno kreirati bazu o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI), kao i poboljšati mjere za podsticanje zapošljavanja te populacije, ocijenjeno je na okruglom stolu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG). Okrugli sto „ Unapređenje uslova za zapošljavanje OSI na otvorenom tržištu rada ” je posljednja aktivnost koja je organizovana u okviru projekta " Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3 ", koji UMHCG sprovodi u saradnji sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti, a finansira ga Zavod za zapošljavanje Crne Gore.