Konferencija

Konferencijom “Zaštita prava lica sa oštećenjem vida”, koja je održana u Baru, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj privela je kraju uspješnu realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Bar, uključimo osobe oštećenog vida“ koji je implementiran uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Konferencija je bila posvećena predstavljanju rezultata projekta i zakonskim pravima osoba sa invaliditetom.