Konferencija

Većina crnogorskih opština zapošljava bez realnih osnova i opravdanosti, a neke ne objavljuju ni spisak zaposlenih, kao ni zarade javnih funkcionera, saopšteno je na konferenciji „Kako liječiti korupciju“. Konferencija je organizovana u okviru projekta "Antikoruptivno djelovanje" koji realizuje Politikon Mreža u saradnji sa Mrežom za otvoreni dijalog - Open dialogue network i IPFM-om, a čiji je cilj da se pokaže kako se opštine bave korupcjom i koji su mehanizmi koje sprovode.