Konferencija

Reforma pravosuđa nije dala u potpunosti željene rezultate i pored značajnog napretka u prethodnom periodu kad je riječ o skraćivanju dužine trajanja postupka, unaprjeđenja izvršnog postupka, kao i uspješnom uvođenju novih instituta unutar pravosuđa, saopšteno je na nacionalnoj konferenciji ‘Rezultati i efekti reforme pravosuđa u Crnoj Gori’ koju je organizovao CeMI.