Konferencija

Crna Gora po ugledu na Italiju treba da propiše načine upravljanja imovinom koja je stečena kriminalom, kako bi se ona nakon oduzimanja iskoristila u dobrotvorne i humanitarne svrhe, poručeno je na  Konferenciji posvećenoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala sa posebnim osvrtom na imovinu stečenu kriminalo, koju je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS.