Konferencija

Transparentnost je jedan od postulata demokratske države koji ukazuje koliko su organi javnog sektora, a među njima i pravosuđe, odgovorni prema građanima. U pravosuđu se prepoznaje značaj tog postulata, ali su potrebi dalji napori kako bi se zaista efektuirao, i to kroz dvosmjernu komunikaciju, osmišljeno informisanje i edukaciju, čime bi se osnažilo povjerenje u pravosuđe i promovisala vladavina prava, zaključeno je na konferenciji Otvorena pravda koju je, u Podgorici, organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).