Kampanja

U okviru kampanje ,,Sjever za čistiju Crnu Goru”, nevladino udruzenje “Glasnici Nade” je u Bijelom Polju organizovalo Info stand, na kojem su njihovi aktivisti, dijelili flajere edukativnog sadržaja,  o stanju životne sredine. Ova kampanja se sprovodi u partnerstvu sa NVO “Reforma”,  a u okviru projekta ,,Promijeni navike-štedi prirodu”, koji je finansijski podržan od strane, Ministarstva saobraćaja.