Javna tribina

Lokalne zajednice imaju ogroman potencijal da se suprotstave radikalizmu i nasilnom ekstremizmu, da iskoriste svoje resurse kako bi unutar sebe, ali i na širem nacionalnom planu, promovisale vrijednosti i principe demokratije, ljudskih prava i održivog razvoja kao protivteže trendu radikalizacije, poručeno je na javnoj tribini “Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).