Javna diskusija

U organizaciji Opštine Rožaje i NVO Ikre u Rožajama je održana javna diskusija o nasilju nad ženama pod nazivom „Odlučno protiv nasilja nad ženama u opštini Rožaje“. Preko 80 procenata žena slaže se da je jedan od vidova nasilja ograničavanje izlazaka od strane partnera.