Izvještaj iz sjenke

Pred Komitetom UN-a, šest nevladinih organizacija ( Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za romske inicijative, NVO Kvir Montenegro i NVO Spektra) predstavilo je izvještaj iz sjenke o položaju žena u Crnoj Gori. Oko 60 odsto očeva ne izdržava djecu duže od dvije godine, što se negativno odražava na njihove živote , podaci su kojim su juče upoznale Komitet za zabranu diskriminacije žena Ujedinjenih nacija.