Izlet na Cetinje

U završnoj fazi realizacije projekta “ Dobar dan, kako ste ”, NVO Povjerenje iz Bara  je realizovala izlet na Cetinje, a povodom obilježavanja 1. oktobra,  Dana starih osoba. Tridesetak mlađih i starijih sugrađana su bili na izletu na Cetinju, koji je  pored edukativnog karaktera imao za  cilj i  komunikaciju između generacija.